Muốn quay phim mà em người yêu không cho

  • #1
  • #2
  • 43.6K
    68%20
    Muốn quay phim mà em người yêu không cho, địt nhau với em người yêu muốn quay phim lại để làm kỉ niệm nhưng em người yêu đã nhiều lần từ chối, bị từ chối nhiều nhưng thanh niên này vẫn không từ bỏ hôm nay thanh niên này lại lấy điện thoại ra quay, vừa quay vừa nhấp em người yêu mặc dù em vẫn cố đẩy máy quay ra nhưng được nhấp sướng quá lúc này em không thể làm thêm được gì nữa.